E-Sonuç

Randevu Al

Üroloji

Üroloji, bireylerde bulunan üriner sistemi ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Üroloji, kadın ve erkek olmak üzere tüm yaştan bireylerle ilgilenmektedir. Üroloji bölümünün içerisinde; idrar yolları, böbrek ve üreme organlarını kapsayan tüm hastalıklar incelemektedir. Üroloji bölümünde çalışan uzmanlara ürolog adı verilmektedir. Üroloji bölümünde, hastalıkların saptanabilmesi ve tanı konulabilmesi için bazı testler yapılmaktadır. Bu test yöntemlerine ultrasonografi, üroflowmetri, bilgisayarlı tomografi ve prostat biyopsisi örnek olarak verilebilir. Bu testler sayesinde; prostat kanseri, inmemiş testis, üreter darlığı ve böbreklerde mevcut olan sorunlar saptanabilmektedir. Üroloji bölümü, kendi içinde alt dallara ayrılmaktadır. Kadın, çocuk ve kanser gibi farklı alanlarda özelleşmiş bölümler şunlardır:

  • Androloji
  • Endoüroloji
  • Kadın Ürolojisi ve Ürojinekoloji
  • Çocuk Ürolojisi (Pediatrik Üroloji)
  • Nöroüroloji
  • Üroonkoloji (Ürolojik Onkoloji)

Ayrıca üroloji birimlerinde; erkeklerde karşılaşılan infertilite (kısırlık), erektil disfonksiyon(sertleşme sorunu), erken ve geç boşalma gibi cinsel işlev bozukluklarına bakılmaktadır. Kadın ve erkeklerde böbrek taşı, üreter darlığı gibi görülebilen böbrek, mesane ve üreter sorunlarıyla ilgilenilmektedir. İleri yaşla birlikte erkeklerde görülebilen, sık idrara çıkmaya sebep olan prostat büyümesi tanısı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca kadın ve çocuk için özelleşmiş üroloji bölümleri bulunmaktadır. Kadın ürolojisi bölümünde ileri yaşlı kadınlarda daha sık görülen idrar kaçırma gibi sorunlar incelenmektedir. İdrar yolu enfeksiyonları, üriner fistül, pelvik organ sarkmaları ve doğuma bağlı oluşabilen bazı hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Pediatrik üroloji bölümünde, çocuklarda görülebilen inmemiş testis, idrar inkontinansı, idrar yolu enfeksiyonları ve cinsiyet belirsizlikleri gibi durumlar incelenmektedir. Üroloji bölümü bazen psikiyatri gibi diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği yapmaktadır. Örneğin; idrar ve gaita kaçırma, sertleşme sorunu, erken ya da geç boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları görülebilmektedir. Bu sorunların görülme sebebi bazen psikiyatrik rahatsızlıklardan kaynaklı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda bireylere nörolojik testler yapılmalı ve altta yatan temel sorunlar saptanmalıdır. Bazı durumlarda bireylerde kanlı ya da ağrılı idrar görülebilir. Bu enfeksiyon ya da kanama sonucu olabilir. Bu gibi durumlarda üroloji bölümüne başvurulmalıdır. Bazı kanser türlerinin habercisi olabileceği gibi erken tedavi edildiğinde hayat kurtarır.

 

Tekden Hastanesi Üroloji Bölümü, deneyimli uzman kadrosu ve ileri teknolojik ekipmanlarıyla donatılmış, ürolojik sağlık sorunlarına kapsamlı bir yaklaşım sunan bir birimdir.

 

Bölümümüzde Teşhisi  ve Tedavisi yapılan Hastalıklar ve Verilen hizmetler:

 

1. Ürolojik Muayene ve Görüntüleme İncelemeleri:

   - Ürolojik muayenelerde uzman hekimler tarafından detaylı bir şekilde hastaların fiziksel ve anamnez bilgileri değerlendirilir.

   - Gelişmiş görüntüleme teknikleri, ultrasonografi ve manyetik rezonans gibi yöntemlerle ürolojik organların ayrıntılı incelenmesi sağlanır.

 

2. İdrar Yolu Enfeksiyonları ve İnkontinans (İdrar kaçırma) Tedavisi:

   - İdrar yolu enfeksiyonlarının nedenlerinin belirlenmesi ve uygun antibiyotik tedavilerinin uygulanması.

   - İdrar kaçırma sorunlarının değerlendirilmesi ve cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçeneklerinin sunulması.

   - Hastanemizde idrar kaçırma tedavisinde çok etkili Lazer yöntemi kullanılmaktadır.

 

3. Ürolojik Cerrahi Müdahaleler:

   - Laparoskopik ve açık cerrahi girişimlerle gerçekleştirilen ürolojik operasyonlar.

   - Prostat, böbrek ve mesane cerrahisi gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşmış cerrahi hizmetler.

 

4. İdrar Yolu Taşlarının Kırılması

   - Ultrasonik dalgalar veya lazer teknolojisi ile idrar yolu taşlarının non-invaziv şekilde kırılması.

   - Taşların doğal yollarla vücuttan atılmasını sağlayacak tedavi yöntemleri.

 

5.  Prostat Sorunları ve Tedavisi:

   - Prostat büyümesi (BPH) ve prostat kanseri gibi sorunların tanısı ve tedavisi.

   - Prostat cerrahisi ve ilaç tedavisi gibi çeşitli yaklaşımlar.

 

6.  Erkek İnfertilitesi Tedavisi:

   - Sperm analizi ve üreme sağlığını değerlendirmek için gerekli tüm testler.

   - Cerrahi ve medikal yöntemlerle erkek infertilitesinin etkili bir şekilde tedavisi.

 

7.  Ürolojik Kanserlerin Teşhisi ve Cerrahi Tedavisi:

   - Mesane, böbrek, prostat ve testis kanserlerinin erken teşhisi.

   - Cerrahi müdahalelerle kanserli dokuların çıkarılması ve tedavi süreçlerinin yönetimi.

 

8.  İleri Teknoloji Ürolojik Girişimler:

   - Üteteroskop ve lazer teknolojilerinin kullanımıyla gerçekleştirilen özel ürolojik operasyonlar.

   - Minimal invaziv tekniklerle hızlı iyileşme ve azalmış komplikasyon riski.

 

9.  Cinsel Sağlık Sorunları ve Tedavisi:

   - Cinsel fonksiyon bozukluklarına yönelik detaylı değerlendirme ve tedavi seçenekleri.

   - Cinsel sağlık sorunlarının psikolojik ve fizyolojik boyutlarını ele alan uzman yaklaşımlar.

 

10.  Ürolojik Rekonstrüktif Cerrahi:

    - Ürolojik sistemdeki yapısal sorunların cerrahi düzeltimi ve rekonstrüksiyonu.

    - Üretra darlıkları, Penil plikasyon (penis eğrilikleri) ve konjenital anomaliler gibi kompleks durumların tedavisi.

 

Tekden Hastanesi Üroloji Bölümü, her hastaya bireysel ve etkili bir tedavi planı sunmayı amaçlayan, modern tıp standartlarına uygun bir sağlık hizmeti sunar. Uzman hekim kadrosu ve güncel teknolojiyle desteklenen bölümümüz, ürolojik sağlık sorunlarının en iyi şekilde yönetilmesine özen gösterir.