E-Sonuç

Randevu Al

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Nedir?

Gastroenteroloji, sindirim sistemini oluşturan organların patolojilerinden kaynaklanan hastalıkların tanı ve tedavisini konu alan bilim dalıdır. İç hastalıkları anabilim dalının yan dalıdır.

Gastroenterolog Kimdir?

Gastroenterolog, gastroenterolojinin ilgi alanına giren hastalıkların tanısı ve tedavisinde uzmanlaşmış hekimdir.

Gastroenterolojiyi İlgilendiren Organlar Nelerdir?

Ağızdan başlayarak sırasıyla yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar ve anüs gastroenterolojinin ilgilendiği sindirim organlarıdır. Sindirime yardımcı organlar olan karaciğer, safra kesesi ve pankreas da gastroenterolojinin uzmanlık alanındaki organlardandır.

Gastroenterolojiyi İlgilendiren Hastalıklar Nelerdir?

Oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren gastroenterolojinin ilgilendiği pek çok hastalık mevcut olmakla birlikte başlıcaları şunlardır:

 • Gastroösefageal reflü ve peptik ülser hastalığı,
 • Barrett’s özefagus ve akalazya,
 • Mide ve bağırsak kanamaları,
 • Mide ve özefagusun tümöral hastalıkları,
 • Akut enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan ishaller ile kronik ishaller,
 • İnce bağırsaktaki emilim bozukluklarına bağlı gelişen çölyak hastalığı ve diğer malabsorbsiyon sendromları,
 • Kronik ishal ve kabızlık döngüleriyle seyreden irritabl barsak sendromu (İBS),
 • Kalın bağırsağın polip, kitle ve tümöral hastalıkları,
 • Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı,
 • Kolelitiazis, koledokolitiazis ve akut kolesistit gibi safra kesesi ve safra yolu hastalıkları,
 • Pankreasın iltihâbi, kistik ve tümöral hastalıkları,
 • Karaciğerin kistik ve tümöral hastalıkları,
 • Enfeksiyon etkenleri, hepatit A,B,C,D,E virüsleri, ilaçlar ve toksik maddelerle gelişen karaciğer hasarı,
 • Akut ve kronik hepatitler,
 • Wilson hastalığı, hemokromatozis ve siroz,
 • Akut ve kronik beslenme problemleri.

Gastroenteroloji Hangi Tanı ve Tedavi İşlemlerini Yapar?

Gastroenteroloji, bölümünde tanı ve tedavi amaçlı kullanılan girişimsel tetkiklerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

 • Gastroskopi ve Kolonoskopi: Gastroskopi işleminde ağız yolundan ince bir hortum aracılığıyla mideye iletilen bir görüntüleme cihazı sayesinde mide ve ince bağırsağın üst kısmındaki kanama ve kitleler görülebilmekte, tanısal amaçlı örnek alma işlemi (biyopsi) yapılabilmekte ve işlem esnasında tedavi edici müdahaleler uygulanabilmektedir. Kolonoskopide ise benzer bir skopi cihazı ile anüsten girilerek kalın bağırsaktaki poliplerden ve kitlelerden biyopsi alınabilmektedir (1).
 • Rektoskopi: Rektoskop adı verilen cihazla yapılan görsel muayenedir. Hemoroidlerin ve rektal kitlelerin tanısında kullanılmaktadır (2).
 • Endoskopik Ultrasonografi (EUS): Ağız yoluyla ince bir hortum içerisinde mideye ve ince bağırsağa gönderilen bir ultrason probu aracılığıyla yemek borusu, mide, safra yolları ve pankreas hastalıklarının görüntülenmesine imkan sağlamaktadır (3).
 • Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi (ERCP): Ağız yolundan bir skopi cihazı ile ince bağırsağa geçilerek safra yollarındaki darlık, taş, tümöral kitle gibi patolojiler görüntülenebilmekte ve tedavi edilebilmektedir (4).
 • Perkütan Transhepatik Kolanjiografi (PTK): Cilt altından ince bir iğne ile safra yollarına girilerek safra yolları görüntülenebilmekte ve buradaki patolojiler tedavi edilebilmektedir (5).
 • Karaciğer Biyopsisi: Karaciğerin kistik, tümöral ve hepatit ile siroz gibi parankimal hastalıklarının tanısı karaciğer biyopsisi ile kolaylıkla konulabilmektedir (6).
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG): Bu yöntem ile, uzun süre ağızdan beslenemeyecek olan hastalarda, mideye endoskopik yöntem ile gönderilen beslenme kateteri sayesinde mideden beslenme sağlanmaktadır (7).

 

Tekden Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, uzman gastroenterologlar ve diğer sağlık profesyonelleri ile birlikte, sindirim sistemi ile ilgili çeşitli rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi ve takibi konusunda kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

 

Tekden Hastenesi Gastroenteroloji bölümünde Hangi Hizmetler Verilmektedir

 

 • Gastrointestinal Hastalıkların Tanısı ve Tedavisi:
  • Mide ülseri, reflü, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve Çölyak hastalığı gibi hastalıkların teşhisi ve yönetimi.
  • Crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisi.

 

 • Endoskopi ve Kolonoskopi
  •   Özofagus, mide, ince barsak ve kolonun endoskopik incelemesi.
  •   Polip çıkarma, ileri tanı için biyopsi alma ve diğer girişimsel endoskopik işlemler.

 

 • Helicobacter Pylori Tedavisi:
  • Mide ülserleri ve gastrit gibi durumların Helicobacter pylori enfeksiyonuna bağlı olup olmadığının değerlendirilmesi.
  • Antibiyotik tedavisi ve Helicobacter pylori eradikasyonu.

 

 • Gastrointestinal Kanamaların Değerlendirilmesi:
  • Üst ve alt gastrointestinal kanamaların teşhisi ve tedavisi.
  • Endoskopik müdahalelerle kanamaların durdurulması.

 

 • Gastrointestinal Kanserlerin Erken Tanısı
  • Mide, barsak, pankreas ve diğer gastrointestinal sistem kanserlerinin erken teşhisi.

 

 • Motilite Bozuklukları ve Fonksiyonel Gastrointestinal Bozukluklar:
  • Sindirim sisteminin motor fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi.
  • İrritabl bağırsak sendromu gibi fonksiyonel bozuklukların tedavisi.

 

 • Karaciğer Hastalıkları:
  • Karaciğer enzim düzeylerinin değerlendirilmesi ve karaciğer hastalıklarının tedavisi.
  • Siroz, yağlı karaciğer hastalığı gibi durumların yönetimi.

 

 

Tekden Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, hastaların sindirim sistemi sağlığını korumak ve tedavi etmek üzere modern teknoloji ve uzman bilgi birikimini bir araya getirir. Gastrointestinal rahatsızlıklara yönelik bireysel tedavi planları ile hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefler.