E-Sonuç

Randevu Al

Kardiyoloji

Kalp ve kan damarları ile ilgili problemler, kardiyoloji bölümünün ilgi alanını oluşturur. Kalp damar hastalığı veya kalp işlevlerinde meydana gelen sorunlarda hastaların takip ve tedavisi kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilir.

Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji, dahili branşlar içerisinde yer alan bir tıp alanıdır. “Kardiya” kelimesi latince kalp anlamına gelir. Sonunda yer alan “loji” eki ile kardiyoloji kelimesinin karşılığı kalp ile ilgili bilim olarak tanımlanabilir. Kardiyoloji alanında uzmanlaşan hekimler kardiyolog olarak isimlendirilir. Kardiyologlar kalp ve damar sağlığı (kardiyovasküler sağlık) ile ilgili problemlerin tedavisinden sorumlu hekimlerdir.

Kardiyoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Kardiyoloji bölümü, kardiyovasküler sistem içerisinde oluşan herhangi bir problemin tanısı ve tedavisini gerçekleştiren tıp alanıdır. Kardiyoloji polikliniklerine yapılan başvuruların en sık sebepleri ise şu şekildedir:

 • Nefes darlığı,
 • Sersemlik,
 • Göğüs ağrısı,
 • Kalp hızı ve ritminde meydana gelen değişiklikler,
 • Kan basıncı problemleri, (hipertansiyon veya hipotansiyon)

Kardiyoloji bölümü bu tarz şikayetler ile gelen hastalarda altta yatan problemin aydınlatılması için çeşitli tetkik ve uygulamalara başvurabilir. Kardiyoloji uzmanı hekimlerin yardımcı olduğu çeşitli rahatsızlıklar mevcuttur:

 • Damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz,
 • Atriyal fibrilasyon, ventriküler taşikardi gibi aritmiler,
 • Konjenital (doğuştan gelen) kalp hastalıkları,
 • Kalp yetmezlikleri,
 • Kolesterol ve trigliserit yüksekliği,
 • Hipertansiyon (Kan basıncı yüksekliği)
 • Perikardit (Kalp zarının iltihaplanması)

Kardiyoloji bölümü bu hastalıkların tedavisi dışında ortaya çıkmalarını önlemek adına yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri konusunda da tavsiyelerde bulunabilir. Düzenli fiziksel aktivite veya dengeli ve sağlıklı beslenme gibi uygulamalar, kalp damar sağlığının korunmasında etkili olabilen yaşam tarzı değişikliklerine örnek teşkil ederler.

Kardiyoloji Bölümünde Yapılan İşlemler Nelerdir?

Kardiyoloji bölümünde yapılan birçok işlem mevcuttur:

 • Kalbin elektriksel aktivitesinin incelenmesini sağlayan EKG (Elektrokardiyogram)
 • Stres testi,
 • Ultrasonografi ile kalbin yapılarının ve işlevlerinin incelenmesine imkan veren EKO (Ekokardiyografi)
 • Küçük bir tüp yardımıyla gerçekleştirilen kardiyak kateterizasyon,
 • Kalp kasının aktivitesi, çalışma düzeni ve elektriksel uyarımı konusunda bilgi ve müdahale imkanı sağlayan EPS (Elektrofizyolojik çalışma)

Kardiyoloji bölümüne yapılacak müracaatlarda bireylerin kalp damar sağlığı ile ilgili şikayetlerinin bulunması zorunlu değildir. Kardiyovasküler hastalık gelişimi açısından risk faktörü bulunan kişiler, bu durumların kontrol altına alınması için kardiyoloji uzmanı hekimlerden destek alabilir.

 

Önce Kayseri Kalp Hastanesi olarak hizmete açılan Tekden Hastanesi , Kalp hastalıkları, bizim en önemli ilgi alanlarımızdan biridir. Tekden Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Uzman kardiyologlar ve deneyimli sağlık ekibi, hastaların kalp sağlığını korumak ve çeşitli kardiyovasküler sorunlara etkili çözümler sunar. İşte bölümümüzde sunulan hizmetlerin detayları:

 

Bölümümüzde Teşhisi  ve Tedavisi yapılan Hastalıklar ve Verilen hizmetler:

 

1. Kardiyak Muayene ve Tanı:

   - EKG ve ekokardiyografi gibi temel kardiyolojik testler.

   - Holter monitörizasyonu ve Kardiyak efor testleri.

 

2. Koroner Arter Hastalıkları:

   - Koroner anjiyografi ve koroner stent uygulamaları.

   - Balon Anjiyoplasti

   - Hastanemizde El bileği aracılığıyla anjiyo yapılmaktadır. (Radial Anjiyografi)

 

3. Kalp Yetmezliği Yönetimi:

   - Kalp yetmezliği tanısı ve sınıflandırılması.

   - İlaç tedavisi ve ICD cihazların gerekli durumlarda takılması

 

4. Aritmi (Kalp Ritmi Bozuklukları) Tedavisi:

   - Aritmi tanısı için elektrofizyolojik incelemeler.

   - Kalp pili implantasyonu ve ablasyon tedavileri.

 

5. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Tedavisi:

   - Tansiyon ölçümü ve uzun vadeli takip.

   - Hipertansiyon ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri.

 

6. Kardiyak Girişimler:

   - Derin Ven Trombozların Teşhisi ve tedavisi için girişimsel işlemler

   - Kateter ablasyon ve diğer invaziv prosedürler.

 

7. Kalp Kapak Hastalıkları:

   - Kapak hastalıklarının tanısı ve değerlendirmesi.

   - İlaç tedavisi ve Girişimsel Müdahaleler

 

8. Kardiyak Rehabilitasyon:

   - Kalp hastalarına yönelik rehabilitasyon programları.

   - Egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri danışmanlığı.

 

9. Kardiyovasküler Girişimler:

    - Damar açma işlemleri ve stent uygulamaları.

    - Aort kapak değişimi ve diğer kardiyak cerrahi müdahaleler.

 

10. Kardiyak Görüntüleme:

    - Ekokardiyografi, Manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT).

    - Kalp damarlarının non-invaziv değerlendirmesi. Anjiyografi

 

Tekden Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, kalp sağlığını koruma, kardiyovasküler hastalıkların erken teşhisi ve etkili tedavisi konularında hastalara hizmet vermektedir.