E-Sonuç

Randevu Al

Radyoloji

Radyoloji, vücutta görülen hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için görüntüleme kullanan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Hastanemizde genel olarak tanısal (terapötik) ve girişimsel radyoloji teknikleri üst düzey teknolojik cihazlarımız aracılığıyla sağlanmaktadır.

Hastalıkların teşhis ve/veya tedavisi için X-Ray (Röntgen), ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi, mamografi, dijital floroskopi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi çeşitli terapötik görüntüleme teknikleri kullanır.

Terapötik Radyoloji Teknikleri

Hastanemizde kullanılan terapötik radyoloji teknikerinin bir kısmı şu şekildedir:

  • X-Ray (Röntgen)

Röntgen, kontrollü bir X-ışınları kaynağına maruz bırakılarak üretilen, genellikle bir dijital sensöre kaydedilen ve bir bilgisayar ekranında gösterilen vücudun iç yapılarının bir resmidir.

  • Ultrasonografi

Ultrasonografi, vücudu görüntülemek için bir ultrason probu tarafından yayılan insan kulağının algılayamayacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır. Bunlar vücutta dolaşır ve çeşitli doku katmanları tarafından yansıtılır. Prob daha sonra, görüntülerin yorumlanmasına izin veren bir ekrana aktarılan bu yansıyan dalgaları algılar.

  • Bilgisayarlı Tomografi (BT)

BT, radyoloğun görüntüleri iki boyutlu veya üç boyutlu formlarda görüntülemesini sağlayan başka bir X-ışını tekniğidir. Tüm vücudun BT taramaları birkaç saniye içinde gerçekleştirilebilir ve görüntü kalitesini iyileştirmek için genellikle kontrast madde kullanımı gerektirir.

  • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

MR taraması, BT taramasına benzer bir görüntü sağlar, ancak bir dizi kesit görüntü oluşturmak için manyetizma ve radyo dalgalarını kullanır. MRI resimleri, genellikle diğer tekniklerde bulunmayan doku ve organların özellikleri hakkında ek bilgi sağlar. Bu nedenle MRI, belirli tanı prosedürlerinin sayısını azaltma potansiyeline sahiptir. Görüntülerin elde edilmesi, geleneksel bir X-ray’den veya CT’den daha uzun sürer.

  • Dijital Floroskopi

Dijital floroskopi, vücudun hareketli bir resmini oluşturmak için bir dizi düşük dozlu X-ışınlarının kullanıldığı, organların gerçek zamanlı görüntülenmesini ve görüntü kılavuzluğunda girişimsel prosedürlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bir tekniktir. Yaygın floroskopik prosedür teknikleri, kan damarlarına (Anjiyografi, venografi) bakar veya vücut yapılarının ana hatlarını gösterir (Baryum röntgenleri).

  • Mamografi

Mamografi, memedeki düzensizlikleri veya erken kanser belirtilerini tespit etmek için memenin röntgenini kullanma tekniğidir. Meme kanseri taramasında 40 yaşından itibaren düzenli olarak yıllık mamografi taraması yapılması tüm dünya ülkelerince kabul edilen bir prosedürdür.

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel radyoloji, tedaviyi kesin olarak hedeflemek için radyolojik görüntü rehberliğinin kullanımına dayanan bir dizi tekniği ifade eder. Bu teknikler arasında Röntgen, floroskopi, ultrasonografi, BT ve MRI bulunur.

Girişimsel Radyoloji Uygulama Alanları

Girişimsel radyoloji teknikleri, genellikle teşhis ve/veya tedavi için hastaya bir iğne, kanül (tüp), kateter veya telin sokulmasını içeren invaziv herhangi bir prosedürü içerir. Prosedürler arasında anjiyoplasti (genişletmek ve dolaşımı iyileştirmek için bir toplardamar veya atardamar içine bir balonun yerleştirilmesi), stentleme (bir atardamar veya toplardamarı açık tutmak için bir tüp yerleştirilmesi) ve akciğer, meme, böbrek, karaciğer, kemik gibi organların biyopsi işlemleri bulunur.

Bu minimal invaziv tekniklerin iyi bilinen avantajları, azaltılmış riskler, daha kısa hastanede kalış süreleri, daha düşük maliyetler, daha fazla konfor ve işe dönüş sürelerinin daha hızlı olmasını içerir.

Hastanemizde tüm hastalarımızın radyolojik teşhis ve tedavi prosedürleri, yukarıda listelenen ekipman yelpazesi kullanılarak yapılmaktadır. Yapılan tüm radyolojik incelemeler, PACS sistemi ile görünür hale getirilmekte, uzun yıllar saklanabilmekte ve dijital ortam aracılığıyla monitörlere yansıtılarak birçok uzmanlık dalındaki doktorlar tarafından da değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.

 

Tekden Hastanesi Radyoloji Bölümü, alanında uzman bir ekip ve son teknoloji ekipmanlarıyla donatılmış, görüntüleme ve tanısal hizmetler sunan bir birimdir. İşte bölümümüzde sunulan detaylı hizmetler:

 

1. Görüntüleme Teknikleri:

   - Bilgisayarlı Tomografi (BT): İleri teknolojiyle donatılmış cihazlarla vücut içerisinde detaylı kesitsel görüntüler elde edilir.

   - Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Yüksek manyetik alanlar kullanılarak organ ve dokuları ayrıntılı görüntülenir.

Birimizde kullandığımız MR Cihazımız, Kayserimizde en iyi ve konfor açısından en geniş MR Cihazlarından’dır.

 

   - Röntgen: İskelet ve iç organların statik görüntülerinin alınması.

   - Ultrasonografi: Yüksek frekansta ses dalgaları kullanılarak organların gerçek zamanlı görüntülenmesi.

 

2. Mamografi ve Görüntüleme:

   - Meme kanseri taraması için dijital mamografi cihazları ile görüntüleme.

   - Meme ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile ekstra bir değerlendirmeler yapılır.

 

5. Radyolojik Teşhis ve Raporlama:

   - Görüntüleme sonuçlarının uzman radyologlar tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesi , teşhis ve tanı için ilgili uzmanlarla koordinasyon

 

6. Vasküler ve Kardiyak Görüntüleme:

   - Damar sistemi ve kalp damarlarını detaylı bir şekilde incelenir.

   - Anjiyografi ve koroner anjiyografi gibi özel prosedürler gerçekleştirilirt

 

7. Pediatrik Radyoloji:

    - Çocuklarda görülen radyolojik sorunlara özel olarak eğitilmiş uzmanlar tarafından gerçekleştirilen görüntüleme hizmetleri.

    - Dozaj kontrolü ve çocuk dostu görüntüleme ortamının sağlanması.

 

Tekden Hastanesi Radyoloji Bölümü, hasta odaklı hizmet anlayışı, güncel teknoloji ve uzman kadrosu ile tanısal görüntüleme alanında en iyi standartları sağlaktadır. Hasta memnuniyetini ön planda tutarak, hastalıkların erken teşhisi ve etkili tedavisi için etkili bir şekilde çalışmaktadır