E-Sonuç

Randevu Al

Nöroloji

Sinir sistemi canlılığın korunması ve vücut işlevlerinin sürdürülmesi açısından hayati öneme sahiptir. Yaptığımız her şey beyin, omurilik ve vücuda dağılan sinirler (periferik sinirler) arasındaki haberleşme sayesinde gerçekleşmektedir. Her ne kadar nöroloji denildiğinde akla çoğunlukla beyin geliyor olsa da nöroloji dalının tüm vücudu kapsadığı unutulmamalıdır. Beyin, omurilik ve periferik sinirler nöroloji biliminin içerisinde değerlendirilir.

Nöroloji Nedir?


Nöroloji, sinir sisteminin işlevleri, yapısı ve rahatsızlıkları ile ilgilenen tıp uzmanlığı alanıdır. Sinir sistemi yapılarının gelişmiş ve birbirinden oldukça farklı olması nedeniyle oluşabilecek yüzlerce nörolojik rahatsızlık mevcuttur. Nörolojik hastalıklar Dünya üzerinde meydana gelen ölüm ve engellilik ile sonuçlanan vakalarının büyük bir bölümünde tespit edilen sorunlardır. Alzheimer başta olmak üzere diğer demans türleri, inme, Parkinson hastalığı, epilepsi, migren ve diğer baş ağrısı türleri, baş dönmesi, uyku bozuklukları, kas hastalıkları, polinöropatiler, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi rahatsızlıklar sık görülen nörolojik problemler arasında yer alır.

Nöroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?


Nöroloji bölümü uzman hekimleri nörolog olarak isimlendirilir. Nörologlar merkezi ve periferik sinir sisteminde ortaya çıkan problemlerin tedavisinde uzmanlaşmış hekimlerdir. Merkezi sinir sistemi olarak ifade edilen yapılar, beyin ve omurilikten oluşur. Omurilikten çıkarak tüm vücuda dağılan sinirler ise periferik sinir sistemini meydana getirir. Bu sinir sistemlerinde meydana gelen hastalık, bozukluk ve yaralanma gibi durumların kontrol altına alınmasında nöroloji bölümü görev alır.

Koordinasyon sorunları, kas güçsüzlüğü, his kayıpları ve sersemlik gibi şikayetler nöroloji polikliniklerine yapılan başvuruların en sık nedenleri arasında yer alır. Nöroloji bölümünün tanı ve tedavisini üstlendiği rahatsızlıkların bir bölümü ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Nöbetler ile seyreden epilepsi gibi rahatsızlıklar
 • İnme
 • Multiple skleroz (MS)
 • Myastenia gravis gibi nöromüsküler hastalıklar
 • Beyin zarının iltihabı menenjit, beyin dokusunun iltihabı ensefalit ve beyinde oluşan apseler
 • Alzheimer gibi nörodejeneratif rahatsızlıklar
 • Omurilik ile ilgili problemler
 • Migren ve diğer baş ağrısı hastalıkları


Nöroloji Bölümünde Hangi İşlemler Yapılabilir?


Nöroloji bölümünde hastanın şikayetleri göz önünde bulundurularak altta yatan durumun ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli prosedürlere başvurulabilir:

 • Beyin omurilik sıvısının incelenmesi amacıyla yapılan LP (Lomber Ponksiyon)
 • Sinirlerin elektriksel aktivitesini ölçmeye yarayan EMG (Elektromiyografi)
 • Kafatasına yerleştirilen elektrotlar yardımıyla beynin elektriksel aktivitesinin ölçülmesini sağlayan EEG (Elektroensefalografi)
 • Uyku bozukluklarının tanısında kullanılan polisomnografi,
 • Sinir sisteminin değerlendirilmesi için yapılan uyarılmış potansiyeller (BAEP, VEP, SEP)


En sık uygulanan bu tetkikler dışında nöroloji uzmanı hekimler uyku çalışması veya anjiyografi gibi diğer çeşitli incelemelere de başvurabilirler. Nörolojik bir probleme işaret eden belirti ve bulgularınız mevcut ise sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden destek almayı ihmal etmeyin.

 

Tekden Hastanesi Nöroloji Bölümü, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi ile ilgili çeşitli nörolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde uzmanlaşmış bir birimdir. Alanında deneyimli nörologlar ve ileri teknolojiye sahip donanımlar ile hastalara kaliteli hizmet sunmaktadır. İşte bölümümüzde sunulan detaylı hizmetler:

 

1. Baş Ağrıları ve Migren Tedavisi:

   - Baş Dönmesi ve Baş ağrısı türlerinin tanısı ve tedavisi.

   - Migren hastalığına yönelik tedavi ve atakların yönetimi

  

2. Epilepsi Tanı ve Tedavisi:

   - Epilepsi nöbetlerinin değerlendirilmesi.

   - Anti-epileptik ilaç tedavisi ve takip.

 

3. İnme (Stroke) Tedavisi:

   - İnme risk faktörlerinin değerlendirilmesi.

   - Akut inme tedavisi ve rehabilitasyon.

 

4. Sinir Sistemi Enfeksiyonları:

   - Beyin zarı iltihapları, ensefalit ve Menenjitin tedavisi.

   - Sinir sistemi enfeksiyonlarının teşhisi,tedavi ve takip

   -BOS sıvısının alımı ve biyokimyasal incelenmesi

 

5. Hareket Bozuklukları ve Parkinson Hastalığı:

   - Parkinson hastalığı tanısı ve ilaç tedavisi.

   - Ataksi ve Hareket bozukluklarına yönelik rehabilitasyon.

 

6. Nöromüsküler Hastalıklar ve Dejeneratif Hastalıklar:

   - ALS, Guillain-Barré sendromu gibi hastalıkların tanısı.

   - Nöromüsküler hastalıklara yönelik tedavi planları.

    - Multipl skleroz (MS) tanısı ve takibi.

    - Alzheimer ve Demans hastalıkların tanı,tedabi ve takibi

 

7.  Uyku Bozuklukları:

   - Uyku bozukluklarının değerlendirilmesi ve ilaç terapisi

 

8.  Nörolojik Rehabilitasyon:

    - Felç sonrası rehabilitasyon hizmetleri.

    - Nörolojik hastalıklara özel fizik tedavi programları.

 

9. İleri görüntüleme ile Nöromusküler Hastalıkların Takibi

Hastatemizde MR,BT EMG ve EEG gibi ileri tetkilerler ile Hastalıkları Teşhisi ve Seyri Hakkında bilgi edinip Tedavi Takibi yapılmaktar.

 

Tekden Hastanesi Nöroloji Bölümü, hastaların nörolojik sorunlarını anlamak, doğru teşhis koymak ve etkili tedavi planları oluşturmak için geniş bir uzman ekibi ile hizmet vermektedir.