E-Sonuç

Randevu Al

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuğunuzda operasyon yapılmasını gerektiren bir yaralanması veya hastalığı varsa bir çocuk cerrahının deneyim ve uzmanlığına başvurmanız gerekir. Çocuk cerrahları, çocukları yenidoğan döneminden geç ergenlik dönemine kadarki (0-16 yaş) cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Çocuk cerrahları tarafından görülen cerrahi hastalıklar, genellikle yetişkin veya genel cerrahlar tarafından yaygın olarak görülen hastalıklardan oldukça farklıdır.

Çocuk doktorunuz, çocuğunuz için bir çocuk cerrahına başvurmanızı önerirse, onun en geniş tedavi seçenekleri yelpazesine, en kapsamlı ve eksiksiz cerrahi bakım olanaklarına ve çocuklarda ameliyat gerektirecek cerrahi bozuklukların tedavisinde de en yetkin alana sahip olduğundan emin olabilirsiniz.

Her Yönüyle Çocuk Cerrahisi

Çocukları küçük yetişkinler gibi görmek, onların yeterince anlaşılabilmesine engel olur. Çocuklar, bedenlerinde onları rahatsız eden şeyi paylaşmaktan çoğu zaman çekinirler. Hastalıklarının teşhis edilmesine yönelik olarak sorulan tıbbi soruları her zaman cevaplayamazlar ve genel vücut muayeneleri sırasında çoğu zaman sakin ve sabırlı bir şekilde duramazlar. Çocuk cerrahları, çocukları rahat ve sakin halde kalmalarını sağlayacak şekilde nasıl muayene edeceklerini ve tedavi edeceklerini bilirler. Ayrıca çocuk cerrahları, çocuklar için özel olarak üretilmiş ekipman ve ameliyathane – yoğun bakım şartlarında çocukların iyileşmelerine yardımcı olur. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk cerrahisine yönelik polikliniklerimizin çoğu çocuklar düşünülerek düzenlenmiş ve dekore edilmiştir.

Bu düzenlemeler, oyuncaklar, videolar ve çocuklar için okuma materyallerinin bulunabileceği muayene odaları ve bekleme salonlarını içerir. Böylece, çocuğunuzun stres durumunun azalmasına yardımcı olmakta ve muayenesi süresince de onun sakin ve rahat hissetmesini sağlamaya çalışmaktayız.

Çocuk Cerrahisi Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

Çocuk cerrahisi bölümünün ilgilendiği rahatsızlıkların bir kısmı şu şekilde sınıflandırılabilir:

  • Çocukluk ve ergenlik döneminde inmemiş testis, kasık ve karın fıtıkları, hidrosel ve varikosel gibi ürogenital anomalilerin cerrahi tedavisi,
  • Ameliyat gerektiren travmatik yaralanmaların cerrahi işlemleri
  • Tümörlerin teşhisi ve cerrahi bakımı,
  • Transplantasyon operasyonları,
  • Endoskopik işlemler (Bronkoskopi, özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi),

ve bu sınıflandırmanın dışında kalabilecek, çocuklarda nadiren görülebilen karın, göğüs ve pelvik sistemle ilişkili birçok hastalığın cerrahi tedavileri de çocuk cerrahisi tarafından yapılabilmektedir.

Hastanemizde Verilen Hizmetler

Hastanemizde çocukların operasyon öncesinde ve sonrasında gerekli tedavi ve bakımlarını sağlamak üzere her türlü donanıma sahip çocuk yoğun bakımlarımız, deneyimli hemşire ve diğer sağlık personeli ekibimizle çocuğunuzun yanındayız. Sıklıkla yapılan apandisit, direkt – indirekt inguinal herni onarımı, umbilikal herni onarımı, orşiopeksi, sünnet, kolesistektomi ve gastrostomi tüpü takılması gibi operasyonların haricindeki daha az sıklıkla rastlanılan bağırsak düğümlenmesi (İnvajinasyon), Hirschsprung hastalığı gibi birçok cerrahi hastalık; açık cerrahi, laparoskopik, bronkoskopik, torakoskopik ve sistoskopik her türlü girişim yoluyla yapılabilmektedir.

 

Tekden Hastanesinde Çocularımızın sağlığı,özel ilgi gösterdiğimiz bir alandır, Hastanemizin Çocuk Cerrahi Bölümünde, Hastanemiz’de uzman cerrahlarımızın yönetiminde çocuklarda görülen çeşitli hastalıklarda cerrahi olarak tedavi seçenekler sunulmaktadır.

 

Bölümümüzde Teşhisi  ve Tedavisi yapılan Hastalıklar ve Verilen hizmetler:

 

  1. Ürogenital Anomalilerin Cerrahi Tedavisi:  İnmemiş testis, inguinal herni, hidrosel, Vezikoüretral Reflü gibi çocukluk dönemine özgü ürogenital sorunların uzmanca cerrahi müdahaleleri.
  2.  Tümör Teşhisi ve Cerrahi Bakımı: Çocuklarda görülen Wilms’ tümörü ve Nöroblastom gibi  tümörlerin doğru teşhisi ve cerrahi müdahaleleri.
  3.  Travmatik Yaralanmaların Cerrahi İşlemleri:  Ameliyat gerektiren travmatik yaralanmaların etkin ve hızlı cerrahi çözümleri.
  4. Konjenital Karın Duvarı Hastalıkları ve Gastrointestinal Cerrahiler : Çocuklarda görülen Gastroşizis,Omfalosel,Göbek Fıtığı gibi Karın Duvarı hastalıkların yanısıra, apandisit, ince barsak ve kolon hastalıkları gibi Gastrointestinal durumları da uzman ekibimiz tarafından başarıyla tedavi edilmektedir.
  5. Sünnet Cerrahisi: Hastanemizde lokal ve genel anesteziyle sünnet ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Sünnet sonrası uygun bakım ve takip hizmetleri de sunuyoruz.

 

Tekden Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü, çocukların sağlığını korumak ve tedavi etmek üzere özel bir çaba sarf eder. Çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olmak için uzman ekibimizle birlikte buradayız.Formun Üstü