E-Sonuç

Randevu Al

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Hastanemizin genel cerrahi bölümü, hastalar için eksiksiz bir elektif ve acil cerrahi yelpazesi sunmaktadır. Akut batın durumları, kasık ve karın bölgesindeki her türlü fıtık ve safra taşı hastalığı gibi yaygın cerrahi durumlarda tecrübeli cerrahi ekibimiz ile her an yanınızdayız. Bu sık görülen durumların çoğunu, açık cerrahiye gerek duymaksızın laparoskopik cerrahi ile tedavi edebilmekteyiz.

Son yıllarda, tüm dünya genelinde laparoskopik cerrahi tekniklerinin geliştirilmesi sayesinde, cerrahi yatışlarda kalış süreleri önemli ölçüde kısalmış ve günlük olarak gerçekleştirilen prosedürlerin sayısının bu şekilde artışı sağlanmıştır.

Genel cerrahi; travma-akut batın ve kritik bakım cerrahisi, gastrointestinal cerrahi, endokrin cerrahi, cerrahi onkoloji  dahil olmak üzere genel cerrahinin her alanıyla ilgili hasta bakımının tüm yönlerini kapsamaktadır.

Akut Batın Cerrahisi, Travma ve Cerrahi Yoğun Bakım

Travma merkezi doktorlarımız, hemşirelerimiz ve personelimiz, özel cerrahi hizmetler gerektiren karmaşık, çoklu sistem travması veya tek sistem travması olan hastalara zamanında, mükemmel ve uygun maliyetli bakım sağlamaktadır.

Cerrahi yoğun bakımlarımız, yoğun bakım ünitelerindeki cerrahi hastalara üst düzey sağlık hizmeti sağlayarak hemodinamik izleme, ventilatör yönetimi, beslenme desteği, sepsis ve organ yetmezliği konularında gerekli tedaviyi sağlamaktadır.

Kolorektal Cerrahi

Kolorektal cerrahi ekibimiz, gastrointestinal sistemde yer alan ince bağırsak, kolon, rektum ve anüs gibi abdominal ve pelvik organların minimal invaziv cerrahisinde uzmanlaşmış, oldukça deneyimli cerrahlara sahiptir. Kolorektal cerrahlarımız iyi ve kötü huylu tüm gastrointestinal hastalıkları tedavi etmekte, rutin tarama tetkikleri yapmakta ve gerektiğinde cerrahi yöntemlere başvurmaktadırlar.

İleri tekniklerin kullanıldığı laparoskopik kolorektal cerrahi, kolon ve rektum kanseri rezeksiyonu için tercih edilen yaklaşımdır. Kolon kanseri tedavisinde geleneksel cerrahiye eşdeğer olduğu kanıtlanan bu minimal invaziv cerrahi seçenek, hastalara bağırsak fonksiyonlarının daha hızlı geri dönmesine, ameliyat sonrası ağrının nispeten daha az olmasına ve kozmetik açıdan da daha iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olur.

Endokrin Cerrahisi

Endokrin cerrahi ekibimiz, iyi ve kötü huylu tiroit, paratiroid ve adrenal bez hastalığı olan hastalara mükemmel, kişiselleştirilmiş bakım sağlamaya yönelik tedavi prosedürleri sağlamaktadır.  Ekibimiz; endokrinologların, sitopatologların ve radyologların da desteğini alarak disiplinlerarası yaklaşımla hastaların mevcut en iyi bakımı almalarını sağlar.

Ameliyat gerekliliğinde ekibimiz, ultrason kılavuzluğunda tiroidektomi ve boyun diseksiyonu, radyo frekans aracılığıyla minimal invaziv paratiroidektomi, laparoskopik ve retroperitoneal adrenalektomi dahil olmak üzere en son teknikleri kullanarak hastaların daha hızlı ve kolay iyileşmelerine yardımcı olur.

Gastrointestinal – Minimal İnvaziv Cerrahi

Gastrointestinal cerrahi ekibimiz, gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, safra kesesi, safra yolları, dalak ve pankreas hastalıklarının tedavisinde geniş deneyime sahip cerrahlarımızla çalışmaktayız. Gastrointestinal sistem hastalarında minimal invaziv cerrahi yöntemi, hastaların yaşam kalitesi ve yüksek tedavi başarıları açısından son yıllarda daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.

Minimal invaziv cerrahi, büyük bir insizyon gerektirmeyen, hastaların daha az ağrı ile daha hızlı iyileşmelerini sağlayan nispeten yeni bir tekniktir. Bu tekniğin üç boyutlu görüntüleme ve 360 ​​derece enstrümantasyonu, standart minimal invaziv cerrahi tekniklere göre daha iyi görünürlük ve sonuçlar sağlar.

Son yıllarda uygulanan birçok cerrahi teknik, artık minimal invaziv cerrahi kapsamına girmektedir. Bu cerrahi tekniklerin bir kısmı şu şekildedir:

  • Laparoskopi: Karın boşluğundaki organları incelemek ve anormallikleri tespit etmek için ucunda bir kamera lensi (laparoskop) bulunan bir ışıklı bir tüp kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. Laparoskopi genellikle ameliyat sırasında karın boşluğunun gözlemlemek  ve büyük kesiler yapmaktan kaçınmak için kullanılır. Ayrıca inceleme ve test için doku örnekleri de alınabilir.
  • Endoskopi: Sindirim sisteminin içi boş organlarını incelemek için ucunda ışık ve kamera lensi (endoskop) bulunan küçük, esnek bir tüp kullanılan bir yöntemdir. Sindirim sistemi organları içinden doku örnekleri de alınabilir.
  • Gastroskopi: Midenin endoskopisidir. Uzun bir görüntüleme tüpü ile midenin değerlendirilmesi işlemidir.
  • Sigmoidoskopi: Bir görüntüleme tüpü ile rektum ve sigmoid kolonun incelenmesidir.

Bariatrik Cerrahi

Kilo kaybı zor olabilir, ancak mümkündür. Kilo vermek sağlığınız için oldukça faydalıdır ve hayat kalitenizin artması için önemlidir.

Cerrahi Onkoloji

Cerrahi onkoloji bölümümüz, kanser tedavisi için operatif müdahale gerektiren hastaların bakımından sorumludur.

Cerrahi onkoloji, sık görülen meme hastalıkları, gastrointestinal sistem maligniteleri ve diğer birçok organ hastalıkları için multidisipliner klinikleri yönetir.

Hastanemiz, yüksek riskli ameliyat geçiren hastaları desteklemek için yoğun bakım ve servis imkanlarına sahiptir. Hastalarımızın tedavileri süresince ihtiyaç durumlarına göre çok çeşitli tıbbi uzmanlık dalları da tedavilerine dahil edilebilmektedir.

 

Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, uzman cerrahlar ve deneyimli sağlık profesyonelleri ile birlikte geniş bir cerrahi yelpaze sunmaktadır.

 

Tekden Hastenesi Gastroenteroloji bölümünde Hangi Hizmetler Verilmektedir

 

Kasık ve Karın Bölgesindeki Fıtık ve Safra Taşı Hastalığı:

   - İnguinal (kasık) ve umblikal (göbek ) fıtıkları onarımları.

   - Safra kesesi taşı tedavisi

   - Kolesistektomi.

 

 Akut Batın Durumları:

   - Apendektomi (apandisit ameliyatı) ve diğer akut batın cerrahisi.

   - Peritonit,  barsak tıkanıklığı ve ileus gibi acil durumların tedavisi.

 

Laparoskopik Cerrahi:

   - Laparoskopik apendektomi, kolesistektomi ve diğer minimal invaziv girişimler.

   - Karın içi organların laparoskopik incelemesi ve tedavisi.

 

Obezite ve Metabolik Cerrahi

     Tip 2 Diyabet ve Obezite’nin Cerrahi Tedavisi

      Tüp Mide, Gastrik Bypass, Revizyon Cerrahi

 

Gastrointestinal Cerrahi:

   - Kolorektal cerrahi, barsak tıkanıklıklarının giderilmesi.

   - Hemoroid (basur), fissür ve fistül gibi anal bölge hastalıklarının tedavisi.

 

Kanser Cerrahisi:

  • İyi ve kötü huylu tümörlerin cerrahi çıkarılması.
  • Kanser cerrahisi sonrası Klinik ve Radyolojik kontroller

Travma Cerrahisi:

   - Travmatik yaralanmaların acil cerrahi müdahaleleri.

   - İç organ yaralanmalarının onarımları.

 

Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, hastaların genel sağlık durumunu korumak ve cerrahi ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü ve deneyimli ekibin yanı sıra, en modern teknolojiyi kullanarak bireysel ve etkili tedavi planları sunar.