E-Sonuç

Randevu Al

Acil Servis

Acil Servis Nedir?

Acil servis hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının acil sağlık yardımı gerektiren hastalara hizmet veren birimleridir. Kayseri Tekden hastanesi acil servis bölümü; uzman doktorları, deneyimli hemşire ve sağlık personellerinden oluşan dinamik bir kadro ile tüm acil vakalara 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır. Acil sağlık hizmetleri herhangi bir acil hastalık ya da kaza sonrası ortaya çıkan ve zaman kaybetmeksizin müdahale gerektiren durumlarda hasta ya da yaralının yaşamının ve yaşam kalitesinin korunması için yapılması gereken tıbbi müdahalelerdir. Acil sağlık hizmetleri; yardıma ihtiyaç duyan hastalara hastane öncesi sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesini, ilk tedavilerinin yapılmasını ve güvenli şekilde hastaneye nakledilmesini kapsar. Ambulans ekibimiz tam donanımlı araçları ile hastanenin içinden ve dışından gelebilecek her türlü hasta transfer talebini karşılamak üzere hastanemizin önünde hazır bulunmaktadır.
Acil servise başvuran hastalar için dakikalar hatta saniyeler önemlidir. Hastanın durumunun çok iyi değerlendirilmesi, tedavinin en iyi şekilde planlanıp uygulanması hayati önem taşır. Hastanemiz; hızlı, kesintisiz ve etkin hizmet sunmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde ve diğer tüm bölümlerde koordinasyon hakimdir. Acil servis birimlerimizde güçlü ekip tarafından ve multidisipliner hizmet anlayışı ile değerlendirilen hastalarımız, ilgili tetkikleri yapıldıktan ve sonuçları değerlendirildikten sonra gerekli görüldüğü durumlarda ilgili tıbbi bölüme sevk edilir. Acil servis bölümümüz modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olup her türlü tahlil ve radyolojik tetkik 24 saat boyunca hızlı şekilde yapılmaktadır.

Acil Serviste Müdahale Edilen Hastalıklar

  • ateş
  • ishal
  • kusma
  • zatürre
  • şiddetli baş ağrısı
  • karın ağrısı
  • trafik kazaları
  • iş kazaları

Fransızca kökenli bir kelime olan triyaj, önceleme veya ivediliği belirleme anlamına gelir (1). Acil servislerde hızlı yardım için hastalar triyaj kurallarına göre kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere üç farklı renge ayrılmaktadır. Acil servislerde yoğunluğun azaltılması ve hızlı müdahale edilmesi gereken durumlara öncelik verilmesi için farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır.

Acil Serviste İlk Müdahale Nasıl Yapılır?

Acil servise başvuran hastaların öncelikle deneyimli acil personeli tarafından sağlık durumu değerlendirilir ve triyaj işlemi yapılır. Hastaların öncelik sırası belirlendikten sonra durumun acili yetine göre acil servis hekimi ve hemşireleri tarafından hızlı ve etkili müdahale yapılır. Hekim tarafından gerekli görülen durumlarda tetkik ve görüntüleme yöntemlerine başvurularak hızlı tanı koyulması hedeflenmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu sırada diğer branş hekimlerine de danışılarak hastaların tedavisi olabildiğince etkin şekilde yapılmaktadır. Acil serviste hazır tutulan ilaç ve serumlar sayesinde acil hastalıkların müdahalesinin en hızlı şekilde yapılması mümkün olmaktadır. İhtiyaç duyulan durumlarda hastaların tedavisi için ilaçlar enjeksiyon yoluyla kas içine ya da serum yoluyla damar için uygulanabilmektedir.

Acil Serviste Triaj Kodlaması Nedir?

Yaralıların veya hastaların yaralanmalarının ciddiyetine göre sınıflandırılması ve tedavi önceliklerinin belirlenmesine triyaj denilmektedir. Acil biriminde etkin bir hizmet sunumu için renk kodlaması uygulanır. Birime başvuran tüm hastaların triyaj işlemleri en kısa sürede tamamlanır ardından hasta kayıtları açılır. Hastaların tıbbi durumları dikkate alınarak tanı ve tedavi işlemleri için sıraya konulur ve triyaj koduna uygun olan alana alınırlar. Triyaj özellikle toplu kazalarda önem taşır.

Acil servislerde kullanılan renk kodları ve anlamları şu şekilde açıklanabilir:

Kırmızı Alan

En çok önceliğin verildiği bu grupta yer alan hastalarda hayati tehlike oluşturabilecek ağır hastalık veya yaralanma durumları görülmektedir. Kırmızı alanda müdahale edilen hastaların tedavisi, ivedi bir şekilde yapılarak hayati tehlikenin ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Ciddi solunum sıkıntılarının görüldüğü hastalara müdahale; kalp krizi belirtilerinin saptandığı durumlarda ve ağır travma ile kesici-delici alet yaralanmalarının görüldüğü hastaların tedavileri kırmızı alanda yapılır. Ambulans ile hastaneye getirilen hastalar da kırmızı alanda tedavi görmektedir.

Sarı Alan

Bu grupta yer alan hastalar müdahale için bekleyebilirler. Sarı alanda, hayati tehlike olmamasına rağmen bir kaza ya da travma sonucu kalıcı hasar oluşma ihtimali olan hastalar yer almaktadır. Ayrıca yaşamı tehdit etmeyen ancak ağır hastalıklar da bu grupta değerlendirilmektedir.

Yeşil Alan

Hafif hastalık veya yaralanma durumlarının görülmesi hâlinde hastalar yeşil alan biriminde muayene edilerek tedavileri düzenlenmektedir. Bu grupta yer alan hastaların sağlık durumu, kırmızı ve sarı alanda bulunan hastalara göre daha az aciliyete sahiptir. Bu yüzden bekleme süresi de diğer alanlara göre biraz daha uzundur.